In all of the activities we always try to offer the best service, developing adequate programmes adapted to the age of each and every one of the different activities

Providing the professionals with the appropriate qualification for this purpose. Always keeping in mind that the protagonist is the participant.


All our leisure activities have a certain manner and a particular style in common which are characterized with the following aspects:

 • Aiming constantly towards reason and dialogue
 • Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança i la integració
 • Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència
 • L’optimisme i l’alegria, que imprimeixin a totes les relacions un estil juvenil
 • Una convivència constant entre infants, joves, educadors i famílies

I on els objectius generals  és solen basar en:

 • Afavorir el creixement i desenvolupament de l’infant i el/la jove
 • Potenciar valors com la solidaritat, la confiança, la cooperació, la companyia i el respecte
 • Potenciar la llengua anglesa.*
 • Aprendre a respectar allò que ens envolta, treballant el quotidià.
 • Ajudar i saber demanar ajuda quan ens cal.
 • Potenciar les relacions interpersonals.
 • Aprendre a jugar i treballar en grup.
 • Gaudir del joc.
 • Treballar el quotidià en el temps d’oci.
 • Potenciar la creativitat.
 • Conèixer noves formes de divertir-se.
 • Integrar-se i interrelacionar-se amb el medi més proper.