En qualsevol de les modalitats sempre intentem donar el millor servei, desenvolupant programacions adequades a les edats de cadascuna de les activitats

Aportant els professionals amb la titulació adient per portar-les a terme. Sempre partint de la base que el protagonista és el i la participant.


Tots les nostres activitats de lleure tenen un tarannà i estil comú que es caracteritza amb aquests aspectes:

 • El recurs constant a la raó i el diàleg
 • Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança i la integració
 • Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència
 • L’optimisme i l’alegria, que imprimeixin a totes les relacions un estil juvenil
 • Una convivència constant entre infants, joves, educadors i famílies

I on els objectius generals  és solen basar en:

 • Afavorir el creixement i desenvolupament de l’infant i el/la jove
 • Potenciar valors com la solidaritat, la confiança, la cooperació, la companyia i el respecte
 • Potenciar la llengua anglesa.*
 • Aprendre a respectar allò que ens envolta, treballant el quotidià.
 • Ajudar i saber demanar ajuda quan ens cal.
 • Potenciar les relacions interpersonals.
 • Aprendre a jugar i treballar en grup.
 • Gaudir del joc.
 • Treballar el quotidià en el temps d’oci.
 • Potenciar la creativitat.
 • Conèixer noves formes de divertir-se.
 • Integrar-se i interrelacionar-se amb el medi més proper.