Sport Dirigit som una empresa de serveis creada i dirigida per mestres i professionals actius en el món de l’educació dedicada a l’organització i gestió de tot tipus d’activitats amb infants.

Els nostres principals clients són Ajuntaments, Escoles, AMPAs i famílies que busquen solucions personalitzades pels seus projectes de lleure.

Oferim, entre d’altres, gestió de rebuts, absorció i contractació de personal, gestió de grups i un coordinador personal que permet una comunicació directa i fluida amb nosaltres a través de diversos canals.

Treballem en l’àmbit de l’educació en el lleure i per aquest motiu creem totes les nostres activitats pensant en el desenvolupament personal dels nostres participants dins d’un sentit educatiu, formatiu i sociabilitzador.

Sport Dirigit es mou gràcies a la il·lusió per oferir un servei de qualitat a uns preus justos i reals sense oblidar la gran responsabilitat que comporta treballar amb nens.

Disposem i ens regim a partir d’un codi ètic. Creiem que les persones que formen part del nostre equip són el motor principal de l’empresa i és per aquest motiu que tenim un equip de professionals prèviament preparats i legalment contractats dins el conveni de lleure.

Codi Ètic

SPORT DIRIGIT basa i fonamenta tota la seva metodologia en un codi ètic.

Instal·lacions de D&D Servicios, actual gestora de Sport Dirigit a Sabadell