Sota el projecte Anglès per a tots, SPORT DIRIGIT vol potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa i apropar als alumnes la possibilitat d’accedir a una titulació.

El curs de L’akadèmia idiomes equipara l’ensenyament durant l’activitat extraescolar al funcionament d’una acadèmia, per tal d’aportar la màxima serietat i qualitat a l’ensenyament.


Gestionem l’activitat oferint els serveis dels nostres professionals juntament amb proves de nivell prèvies a l’inici del curs, informes trimestrals detallats i accés al campus virtual. 

Els nostre objectius són:

  • Oferir un ensenyament de qualitat a preus econòmics
  • Preparar els alumnes per a titulacions oficials
  • Funcionar com una acadèmia
  • Aconseguir augmentar el nivell de l’anglès a les escoles
  • Avançar cap a l’escola trilingüe
  • Potenciar el coneixement d’una llengua internacional i amb escassetat de cursos de qualitat a un preu raonable com és el francès