Sport Dirigit, ara gestionat per D&D

Desde 2006 gestionant empreses, D&D s’ocupa desde aquest mes de novembre de la gestió de les acticitats coescolars, l’Akadèmia d’idiomes y Lleure de Sport Dirigit.